• BODY SHLEMA

Updated: Mar 27, 2021"גוף" היווה מושא תשוקה עבור מקורות חוצנים זרים. הם חשקו בו ורצו לחפוץ אותו בכל דרך אפשרית כדי לחקור את קצה גבולות היכולות שלו - לראות איפה הוא נשבר ומתפרק. מה שגרם להם ללכוד אותו, לשמור אותו בשבי, שם הם בעלו אותו בצורה גסה, ניצלו את כל משאביו החומריים והנפשיים ורוקנו אותו מצלם אנוש לשם סיפוקם האישי. הגוף איבד את הכרתו והזדהותו עם נשמתו הנצחית וברגע זה נשבר והתפרק סופית. חלקי נשמתו התפזרו בחלל האינסופי ונותרו שבריריים וחשופים לגורמים שונים אשר עשו בהם כחפצם תוך כדי ניצול מתמשך. הם איבדו את זהותם ושכחו את מקורם הנצחי עד כדי אי ידיעה של זכותם הבסיסית להיות בעלי עצמאות עם עצמיות משל עצמם. בשלב יותר מאוחר, השיב לעצמו "גוף" את הכרתו כאשר נזכר בעוולות אשר נעשו בו. מרגע זה הוא יצא למסע בו הוא נלחם על עצמותו וריפא את פצעיו בעזרת כוחו הבלתי מוגבל. הוא אסף חזרה את החלקים הפזורים של נשמתו והשיב לעצמו את הסמכות והבעלות הבלעדית על הווייתו השלמה.
7 views0 comments
  • BODY SHLEMA

Updated: May 5, 2021


"Body" was an object of passion for foreigners of external origins. Their goal was to examine it by any means possible to determine its limits, where it breaks down and falls apart. Captured by them, it was kept in confinement where they rudely possessed it, exploited all its physical and mental resources and emptied it of its essence for their own personal use.


"Body" lost consciousness and identification with its eternal self and at that moment was shattered and finally dismantled. Parts of its soul were scattered in the infinite space and remained fragile and exposed to various factors which made them their object while continuously exploiting them. They lost their identity and forgot their eternal origin to the point of not knowing their basic right to be independent with their own selves.


One day "Body" remembered the injustices that were done to it when it came back into conscious awareness. From that moment onward it embarked on a journey in which it fought for its Self and healed its wounds with the help of its unlimited power. It recollected the scattered parts of its soul and brought them into its control, regaining the exclusive authority and ownership over its Whole being.

5 views0 comments
  • BODY SHLEMA

Updated: Mar 15, 2019


There are many ways I can describe BNR, I choose to give you my personal perspective, the first in hand description of how I created BNR and how it created me.The Master of the Body

What is it? An art movement which started with the statement:


BODY = The New Religion.The belief, our Body is the highest authority which exists, made me shift my whole creation around it. It is a religion which goes against itself, commanding one thing only - Listen to your Body!The true story behind the creation of BNR


The creation of this artwork started on a single day on February 20th, 2015.

I woke up my studio and immediately started to write down, “The Body Manifesto”. Something had happened which I have never experienced before; a direct force flew through me and moved my hand to write down the words of the manifesto about the Enlightened Body.The Body Manifesto
The Body Manifesto - original copy

A REVELATION. I was amazed, the words were not familiar to me at all! It was the beginning of an awakening journey to a new reality. Knowing who I've always been, an Enlightened Body. From that day onwards, I was so occupied with my new realization, I have decided to dedicate my life to “the Body” and create the artwork, Body = The New Religion (BNR).


Soon enough I started to plan the first exhibition; collecting disciples for BNR, manufacture artifacts carved with the symbols of the Released Body Parts’ Autonomy (RBPA), spreading copies of the Body Manifesto and graffiti of the Body Parts symbols all over and collecting materials for the first exhibition of BNR.


A week before the opening of the exhibition, while constructing the main sculpture, “The Art of Repression”, something unexpected happened.The Art of Repression
The Art of Repression

ANOTHER REVELATION. This time it was the Repressed Body, showing me terror and darkness from my unknown past. It was a shock I was definitely not ready for and especially not in this crucial moment, a week before the opening. Not yet feeling the impact that showed up so suddenly, I was confused yet determined to go on with the plan and continue with the construction of the exhibition. The final day had come and we opened the exhibition with a grand concert by “The Wanderers of the Body Orchestra” and myself as the "Master of the Body".


I placed all the orchestra members inside the grid structure of the sculpture, “The Art of Repression”, and dressed them in tomato-leather outfits I made for this event. We set down to play the 5 songs musical piece I wrote, "The revelation of the Body Through the Grid". The show was beyond proportions. The energy in the installation space was very high and the audience seemed to be dazzled with all the happening that was going on around them. I was taking a role, which from that day onwards I declared myself to be, the “Master of the Body”. Mastering the orchestra and provoking people into the ideas of the BODY = The New Religion, declaring that we are all one and therefore we must celebrate our bodies while we still have them, explore beyond the limits of our consciousness and believes and break through the grid, off the grid, into our own self, which is, the Enlightened Body.

A few weeks later, I went on with my mission; to convince people to listen to their own bodies, to gather more disciples for my New Religion, aiming to have the biggest artwork ever seen before, where everybody is a part of, just for being a Body.


I went to New York to be a "BODY = The New Religion missioner" in the grid city of the world. The new information about my past revealed to me only a few weeks before came out, full-on, in that big scary city for the first time. I stayed there three months, processing my Post-Trauma through a set of intense therapy. Meanwhile, I was also performing in the city, as the Master of the Body, spreading over 10,000 copies of The Body Manifesto, constantly trying to promote the "Enlightened Body", while going through severe moments of Repression; panic attacks, flashbacks, and mental collapses to a level of physically fainting.


Because of the fact BNR started with my revelation of the Enlightened Body and then shifted dramatically after my second revelation of the Repressed Body, I unconsciously blamed my body for being repressed, and this division within my body took me to a new level in my creation, when I started to write “The Theory of Bodies” in which I could explain "what it is to be a body", first.The Theory of Bodies

The basics of the "Theory of Bodies" is that we are all bodies - everything perceived is a body. Physical or nonphysical, bodies are a definition of something much more real which can not be "defined", the Self. All bodies have the same function - to discover themSelves through a cycle of Self-Realization, from being Repressed, to confronting the repression and becoming a Wanderer, the one who seeks to answer the question "what am I?". A Repressed Body which wanderers through itSelf will eventually and inevitably end up its quest as an Enlightened Body who completely knows itSelf, and can now put into light other hidden Repressed Bodies. The fulfillment of the cycle of Self-Realization sparks the beginning of a deeper cycle which goes on and on forever in our bodies. Adding to that, we have infinite bodies in us, since we were born, all looking to Realize themSelves through this cycle. Emptying our bodies with each cycle we end, and by that, coming closer and closer to ourSelf.


The more I think, create and live this fascinating subject of the body, the more I realize that I have yet even not came close to discover a bit of what this exploration can show me. One thing I do know for sure, BNR is an independent artwork which creates itself. This realization was another major one for me because up until that moment, BNR was my life, I believed in it with all my heart and I was LIVING it through my own Body. Now I see it as it is - a Body, totally devoted, in the most epic way possible, to commemorate itself before it will leave this world forever - a body, which in itself, became a piece of art.88 views1 comment